Project omschrijving

Project IOP expertise oogheelkundig instituut

De website was inmiddels ca 8 jaar oud. Ons is gevraagd een ontwerp concept te maken voor cliënt wat geresulteerd heeft in een volledig nieuwe website.

Project IOP expertise

IOP expertise oogheelkundig instituut

IOP is een sinds 1975 bestaand oogheelkundig expertisebureau, dat door verzekeraars, rechtbanken, uitkeringsinstanties en klachtencommissies van ziekenhuizen wordt ingeschakeld om de oogheelkundige schade en de gevolgen daarvan bij betrokkene vast te stellen.

Ook kan gevraagd worden of deze schade het gevolg is van het vermeende ongeval, de werkomstandigheden of de medische procedure.
Het expertiserapport zal door de aanvragende instanties gebruikt worden om tot afhandeling van een schade te komen en/of een schuldvraag te beantwoorden.

Opdrachtgevers zijn onder meer:

  • Verzekeraars
  • Medisch adviseurs
  • Rechtbanken
  • UWV-uitkeringsinstanties
  • Klachtencommissies ziekenhuizen

Opdrachtgevers schakelen IOP in om een oogheelkundig onderzoek te laten verrichten naar de medische eindtoestand van cliënt/betrokkene na een ongeval of een medische ingreep, met teleurstellend resultaat.

Bekijk project