Project omschrijving

IOP expertise oogheelkundig instituut

IOP is een sinds 1975 bestaand oogheelkundig expertisebureau, dat door verzekeraars, rechtbanken, uitkeringsinstanties en klachtencommissies van ziekenhuizen wordt ingeschakeld om de oogheelkundige schade en de gevolgen daarvan bij betrokkene vast te stellen.

Ook kan gevraagd worden of deze schade het gevolg is van het vermeende ongeval, de werkomstandigheden of de medische procedure.
Het expertiserapport zal door de aanvragende instanties gebruikt worden om tot afhandeling van een schade te komen en/of een schuldvraag te beantwoorden.