Project omschrijving

Project Handgraaf bouwadvies

Nico Handgraaf is bouwkundig civieltechnisch deskundig / Schade expert werkzaam bij Handgraaf Bouwadvies in Heerhugowaard, Nico heeft ons benaderd om zijn website te toetsen en heeft ons om advies gevraagd.

De website bleek totaal verouderd en onveilig door veel achterstallig onderhoud, er werd al ruim 3 jaar geen onderhoud gepleegd, mede daardoor was de website ook nauwelijks nog vindbaar of werd “gevonden”. In samenspraak is er een fris dynamisch ontwerp gemaakt die volledig aansluit op de huisstijl van Handgraaf Bouwadvies. Inmiddels is de nieuwe gebouwde website “in de lucht”.

Op de website hebben wij een duidelijk onderscheid gemaakt in de verschillende diensten die Handgraaf Bouwadvies zowel de particulier als bedrijven te bieden heeft.

Project handgraafbouwadvies

Handgraaf Bouwadvies

Bouwschade als gevolg van waterschade, lekkage, bouwfouten, een verkeerd uitgevoerde verbouwing en schade aan belendingen kunnen naast hinder, vervelende financiële discussies met zich meebrengen tussen u en uw aannemer of verzekeraar.

Bij bouwschade kan Handgraaf Bouwadvies worden gevraagd om een onafhankelijk onderzoek te doen naar de oorzaak van de schade.
Bij dit onderzoek worden zorgvuldig alle aspecten geïnventariseerd en gerapporteerd. Als onderdeel van het onderzoek en de rapportage wordt ook de hoogte van de herstelkosten bepaald.

Bekijk project