Project omschrijving

Nico Handgraaf is bouwkundig civieltechnisch deskundig / Schade expert werkzaam bij Handgraaf Bouwadvies in Heerhugowaard, Nico heeft ons benaderd om zijn website te toetsen en heeft ons om advies gevraagd.

Bij bouwschade kan Handgraaf Bouwadvies worden gevraagd om een onafhankelijk onderzoek te doen naar de oorzaak van de schade.
Bij dit onderzoek worden zorgvuldig alle aspecten geïnventariseerd en gerapporteerd. Als onderdeel van het onderzoek en de rapportage wordt ook de hoogte van de herstelkosten bepaald.