Copyright Webdesign B2B

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om, kopieën waaronder begrepen delen van de website,  fotokopieën, schermafdrukken of dergelijke in de ruimste zins des woord van deze website of haar inhoud te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de website en/of de domeinhouder Webdesign B2B.

In geval van constatering van een dergelijke of gelijkwaardige overtreding heeft Webdesign B2B het recht om met alle krachtens wet beschikbare middelen een direct opeisbare dwangsom te vorderen van € 3.000,- per overtreding.


Making copy’s by means of photocopy, screenprinting, or any other duplication of our website or parts there of is prohibited without written permission from the website holder Webdesign B2B.
Violation of the terms here above wille be sanctioned by jurisdiction in order of an amount of at least 3000 euros.